Рівень цивілізованості суспільства визначається тим, як воно піклується про людей...

office@sotu.kiev.ua

+38(044)22-17-568

+38(044)22-17-569

Про нас

Громадська організація «СОТИ» є добровільним, самоврядним, некомерційним формуванням, заснована з ініціативи громадян, що об’єдналися на основі спільності інтересів для реалізації суспільно корисних цілей.
Громадська організація «СОТИ» заснована 16 квітня 2009 р. 2014 році відбулися основні зміни в напрямку діяльності організації.

Голова правління:
Лещинський Віктор Петрович

Наша організація складається з громадян України, які добровільно побажали об’єднати свої зусилля особисті, громадські, та підприємницькі можливості у скоординованій діяльності в розвитку соціального напрямку для надання допомоги нужденним верствам населення та громадянам які хочуть зробити умови життя громади більш комфортними. ГО «СОТИ» — є не прибутковою організацією.

Діяльність Організації ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності та інтересів його членів, самоврядування, законності і гласності та поширюється на всю територію України. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

Основною метою Організації є задоволення і захист законних прав та соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, а також інших спільних інтересів своїх членів і членів їх сімей. Надання їм правової, матеріальної і моральної підтримки.

Завданнями та основними напрямками діяльності Організації є:
— задоволення потреб членів організації, а також членів їх сімей;
— залучення фізичних та юридичних осіб усіх форм власності для виконання Організацією своїх цілей та завдань;
— консультування та надання реальної допомоги з питань соціального захисту;
— сприяння культурному та освітньому розвитку молоді та дітей-інвалідів, для забезпечення їм рівних можливостей участі у всіх сферах життя суспільства;
— організація і розвиток самодіяльності, художньої творчості серед членів нашої Oрганізації і членів їх сімей;
— сприяння об`єднанню зусиль державних структур, ділових кіл і не комерційних об`єднань по поліпшенню якості медичної, соціальної і трудової реабілітації інвалідів і надання їм права повної участі в цих процесах;
— здійснення добродійної діяльності з використанням засобів організації, засобів загальноукраїнських і інших добродійних фондів.
— проведення роботи по захисту прав та свобод кожного члена нашої організації і членів їх сімей, направлення в разі необхідності звернень, скарг, заяв, клопотань, пропозицій, зауважень та запитів в органи державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на захист індивідуально кожного;
— сприяння розвитку спорту та формування спортивної культури молоді;
— популяризація своєї діяльності через засоби масової інформації і періодичні видання з метою привернення уваги до діяльності нашої організації.